ОСНОВНИ

ПРАВИЛА ЗА ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА.

 

Основната цел на денталната профилактика е запазването на здравето на зъбите и зъбоподдържащия апарат през целия живот на човека. Оралното здраве е пряко свързано и е предпоставка за общо здраве на организма, което пък осигурява физическо, психическо, социално благополучие и високо качество на живот. Здравите зъби и венци повишават самочувствието на индивида, подпомагат успешната му реализация и осигуряват високо ниво на защита на организма срещу инфекции и увреждания.

Денталната профилактика е насочена към:

  • Профилактика на кариеса и неговите усложнения,
  • профилактика на парадонталните заболявания и
  • профилактика на зъбно-челюстните деформации.

Основните стратегии за предпазване от най-разпространените заболявания в устната кухина (кариес и пародонтални заболявания) са създаване на резистентни орални структури, предпазване от разпространение на кариесогенни микроорганизми и намаляване на патогенните условия в устата.

Резистентни орални структури

Обучаваме нашите пациенти относно хранителните навици, стратегиите за флуорна профилактика и профилактичните манипулации, които биха им осигурили висока степен на защита от кариес и заболявания на меките тъкани. Информираме ги относно вредните навици, които повишават риска от развитие на зъбно-челюстни деформации. Влагаме време в обучението и промоция на оралното здраве.

 

Предпазване от разпространение на кариесогенни микроорганизми

Разговаряме с бъдещите и настоящи родители относно начините на трансмисия на кариесогенни микроорганизми от родителя към детето и как най-често се случва заразяването на децата с тях, както и как срещата с тези патогени да бъде отложена максимално напред във времето, когато организмът и неговите структури ще имат много повече стратегии за предпазване и справяне с проблема.

Редуциране на патогенната ситуация

Влагаме време и усилия в разговори, обучение и мотивация за поддържане на отлична орална хигиена, промяна в хранителните навици и начина на живот, използването на подходящи за всеки отделен индивид средства и продукти, които създават неблагоприятна среда за развитие на патогени.

Профилактични прегледи

Стимулираме пациентите да не пропускат ежегодните си профилактични прегледи. Тяхната цел е ранна диагностика и навременно лечение на болестите на зъбите и меките тъкани, както и зъбно-челюстните деформации. Колкото по-рано бъде диагностициран един проблем, толкова по-просто, лесно, ефективно, безболезнено и евтино решение ще има той!