Дентални импланти

Денталната имплантология е един от най-младите раздели на денталната медицина, характеризиращ се с изключително прогресивно развитие, в центъра, на което стои денталният имплант. Денталният имплант е изкуствен , най-често титаниев заместител на корена на зъба. През годините денталните импланти многократно са променяли своята форма, материал и методика на поставяне, с цел осигуряването на най-високо качество на стабилността, дългосрочността, естетиката и функционалността си. Днес съществуват множество имплантни системи, огромен брой, от които – изключително надеждни и демонстриращи перфектни резултати в лечението на пациентите.

Основната цел при поставянето на импланта е постигането на незабавен близък контакт с костната повърхност. С течение на времето стабилността се подобрява още повече с прорастването на кост върху импланта. Веднъж поставени, имплантите могат да бъдат основа за изграждането на корони, мостове или протези.

В ADM dental studio: залагаме на три основни вида: изцяло керамични, циркониеви и металокерамични корони. На пациентите се предоставя информация относно това, кои варианти са подходящи за тях и какви са предимствата и недостатъците на един или друг вид, за да може те да вземат т.нар. информиран избор.

Дентални импланти могат да бъдат поставяни при почти всички възрастни пациенти в добро общо здравословно състояние. Необходимо условие е преустановен растеж на челюстите и следователно, те са неприложими при деца и подрастващи.

Вредни навици, като консумиране на прекомерни количества алкохол и тютюнопушене, могат да компроментират значително оздравителния процес на костта и меките тъкани, така че при планиране на поставянето на импланти ще бъдете помолени да редуцирате или ако е възможно, да откажете цигарите.

Друг съществен фактор, на който обръщаме специално внимание при планирането на случаи за имплантологично лечение, е общото орално здраве. Наличието на множество кариеси, нелекувани или зле лекувани коренови канали, пародонтално заболяване, разклатени зъби, изискват предварително лечение и санация на устната кухина, за да се осигури здравословна среда за възстановяване и оздравяване на новопоставените импланти.

Много често причината за загубата на зъби е в развиващо се пародонтално заболяване, което води до загуба на кост. Редуцираната костна повърхност силно затруднява поставянето на импланта и постигането на стабилност, но не ги прави невъзможни. В много от тези случаи се налага предварително поставяне на костозаместващ материал, с цел, осигуряване на достатъчна височина и ширина на костта.

Колко дълго издържат имплантите?

Веднъж поставени, с добре протекъл възстановителен процес и постигната добра стабилност, имплантите могат да останат в устата толкова, колкото и естествените зъби. А колко е това, зависи изцяло от поведението на пациента, неговите грижи, спазването на отлична дентална хигиена, посещаването на редовни профилактични прегледи и навременното отстраняване на плака и зъбен камък. Неспазването на тези изисквания, води до възпаления на венците, кървене, болки и общо неразположение. Добрите грижи, обаче, биха съхранили имплантите доживот. Както при обикновените корони, мостове и пломби, с времето е възможно да се налагат някои дребни поправки или подмени на части от надстройката.

Колко зъба могат да бъдат изместени от един имплант?

Денталните импланти могат да заместват един или няколко зъба. Всички конвенционални форми на заместване на зъби (корони, мостове, протези) могат да бъдат натоварени върху импланти.

При липсващ един естествен зъб, е достатъчно поставянето на един имплант. Липсата на два, три или повече зъби, обаче, не налага поставянето на брой импланти, отговарящи на броя липсващи зъби.

Какво представлява процесът по имплантиране?

Поставянето на имплант включва няколко основни фази:

 • Първичен преглед и планиране на лечението;
 • Поставяне на импланта – Сравнително лека и проста хирургична процедура, която се осъществява в стерилна обстановка, под локална анестезия (в случаи на силна тревожност и страх от дентални процедури, предлагаме и провеждане на интервенцията с помощта на седация).
 • Период на интеграция – От 6 седмици до 6 месеца. През това време, пациентът носи временни корони, мостове или протези.
 • Протетична фаза – Веднъж интегриран, имплантът може да бъде натоварен с конструкцията, планирана в лечебния план – корона, мост или протеза. Тази конструкция се изработва от зъботехник.
 • Поддържаща фаза – Пациентът спазва отлична хигиена по инструкции на денталния лекар и поема отговорност за посещение на редовни профилактични прегледи и осъществяване на професионална дентална хигиена (почистване на зъбен камък и плака).
Какви разновидности в процедурата по имплантиране съществуват?
    • Имплантиране в един етап – Имплантът се поставя в нова, заздравяваща или излекувана екстракционна зона (където е бил изваден зъб) и се вижда над венеца след приключване на хирургичната манипулация.
   • Имплантиране в два етапа – Имплантът се поставя в нова, заздравяваща или излекувана екстракционна зона и се покрива с мека тъкан, т.е. не може да бъде видян след края на хирургичната манипулация. Необходима е втора процедура (след няколко седмици или месеца) за разкриването му и последващо натоварване с корона, мостова констукция или протеза.
   • Имедиатно имплантиране – При тази техника, имплантът се поставя в зоната на току-що изваден зъб.
   • Имедиатно имплантиране с ранно натоварване – Това е техника, при която надстройката (корона, мост) се поставя в същото посещение като имплантирането, но се оставя извън контакт с антагонистите (зъбите от насрещната челюст) за период от поне 3 месеца.
Колко време отнема лечението с импланти?

В повечето случаи, времето за лечение отнема 6 седмици до 6 месеца от времето на поставяне на импланта до натоварването му с корона, мост или протеза.Наличието на качествена кост може да ускори този процес, докато липсата на такава, го забавя (в много случаи – над 6 месеца).

Какво трябва да знаете преди началото на лечението?

След осъществяването на първичния преглед и събирането на цялата необходима диагностична информация (зъбен статус, рентгенови снимки, фотоснимки, гипсови модели), се изготвя лечебен план, който съдържа информация относно процедурите, които трябва да бъдат извършени, както и предварителна калкулация на очакваните разходи.

Какви корони могат да бъдат поставяни върху имплантите?

При планирането на лечението, съобразно особеностите на конкретния случай и предпочитанията на пациента, се взима решение относно материалът, от който ще бъдат изработени конструкциите.