Детска дентална медицина

Екипът на дентална клиника АДМ е с дългогодишен опит в профилактиката и лечението на детските дентални заболявания. Стремежът ни е да предлагаме на най-малките си пациенти най-доброто, съвременно и подкрепено от научни доказателства лечение, съобразявайки се с всички особености на детската психика и поставяйки на първо място чувствата и страховете на децата.

През последните години, разпространението на кариеса на детските зъби е придобило епидемични размери. Това е свързано с промени в начина на живот, храненето, навиците на децата и за съжаление, в огромен брой случаи, с незнание и неразбиране от страна на родителите относно това, как тези проблеми могат да бъдат преодолени. Профилактиката на денталните заболявания в детска възраст трябва да започне още по време на бременността. Навременното информиране на родителите и спазването на елементарни препоръки може да осигури здравето на бъдещите им деца и да елиминира необходимостта от извършване на неприятни, понякога травмиращи за децата процедури.

Пародонтологията е специалност от денталната медицина, изучаваща структурите, поддържащи зъбите, както и заболяванията и състоянията, които ги засягат. Поддържащите структури се наричат периодонциум, понятие обхващащо гингивата (венците), алвеоларната кост (костта, в която са разположени зъбите), цемента (покриващ повърхността на корените) и периодонталния лигамент (влакната, които задържат зъба в костта)

Нашият подход

Дълбоко убедени сме, че страхът към денталните процедури (изключително често срещан сред възрастните ни пациенти) е породен от травмиращи срещи с денталния лекар в детска възраст, спомени за преживяна болка, срещнато неразбиране и липса на съчувствие. Извършването на насилствени процедури, прилагането на подходи, свързани с изненада и без съгласието на детето са част от техниките, които няма да срещнете при нас. Разчитаме на пълно съдействие от страна на родителите, за да можем заедно да убедим детето в нуждата от извършването на лечение, да му помогнем да го приеме и да му осигурим цялото необходимо време (разбира се, когато случаят го позволява), за да свикне с обстановката и екипа.

Нашата профилактика

За нас, превенцията е най-важният елемент от работата ни с деца. Обучението в спазване на отлична хигиена, препоръките относно хранене и режим са приоритет. Съветваме родителите да осигуряват на децата си редовни профилактични прегледи – веднъж на 4 месеца в етапа на временно съзъбие и веднъж на 6 месеца след израстването на всички постоянни зъби. Следим за ранни признаци на зъбно-челюстни деформации и аномалии и осигуряваме ранна, навременна ортодонтска консултация.

Силанизиране

Процедурата по силанизиране на постоянните детски зъби демонстрира изключителни резултати в борбата с кариеса в световен мащаб. Няма как да подминем тази информация и нашето мнение е, че тази процедура е абсолютно задължителна за всеки, който желае здрави и добре функциониращи зъби. Техниката на силанизиране е лесна, бърза и безболезнена и се приема с голяма лекота от малките ни пациенти.