Възстановявания върху естествени зъби.

Поддържането на лоша орална хигиена, развитието на кариес и неговите усложнения, заболяванията на меките тъкани в устната кухина, някои химични увреждания и травми водят до разрушаване на структурата на зъбите, а често и до тяхната загуба. Това причинява естетични проблеми, които силно тревожат пациентите, но по-важното, е предпоставка за възникване на тежки функционални нарушения, които с последиците си могат да се отразят върху цялостното здраве на организма. В повечето от тези ситуации, комплексното лечение на пациентите обхваща някакъв тип протетично лечение – възстановяване върху естествени зъби или импланти (виж раздел възстановяване върху импланти).

Възстановяването върху естествени зъби може да бъде директно или индиректно, в зависимост от това, дали се прави веднага, на място, в кабинета или изисква по-голям брой посещения и включването на зъботехник или зъботехническа работа извън устата на пациента. Директните възстановявания (пломби) са разгледани в раздел кариес и неговите усложнения. Индиректните възстановявания включват полукорони и фасети, корони и мостове.