Нашата работа

Детска дентална медицина

Екипът на дентална клиника АДМ е с дългогодишен опит в профилактиката и лечението на детските дентални заболявания. Стремежът ни е да предлагаме на най-малките си пациенти най-доброто, съвременно и подкрепено от научни доказателства лечение, съобразявайки се с всички особености на детската психика и поставяйки на първо място чувствата и страховете на децата.

През последните години, разпространението на кариеса на детските зъби е придобило епидемични размери. Това е свързано с промени в начина на живот, храненето, навиците на децата и за съжаление, в огромен брой случаи, с незнание и неразбиране от страна на родителите относно това, как тези проблеми могат да бъдат преодолени. Профилактиката на денталните заболявания в детска възраст трябва да започне още по време на бременността. Навременното информиране на родителите и спазването на елементарни препоръки може да осигури здравето на бъдещите им деца и да елиминира необходимостта от извършване на неприятни, понякога травмиращи за децата процедури.

Анатомичните особености на млечните зъби са предпоставка за изключително бързо развитие на кариеса и неговите усложнения, което налага провеждането на редовни стриктни профилактични прегледи. Ранното обучение на деца и родители в спазването на отлична дентална хигиена е в основата на превенцията на всички заболявания на зъбите и меките тъкани в устната кухина. Доброто здраве на млечните зъби осигурява добра основа за израстването на здрави и красиви постоянни зъби и изграждането на блестящи и хармонични усмивки.

Нашият подход

Дълбоко убедени сме, че страхът към денталните процедури (изключително често срещан сред възрастните ни пациенти) е породен от травмиращи срещи с денталния лекар в детска възраст, спомени за преживяна болка, срещнато неразбиране и липса на съчувствие. Извършването на насилствени процедури, прилагането на подходи, свързани с изненада и без съгласието на детето са част от техниките, които няма да срещнете при нас. Разчитаме на пълно съдействие от страна на родителите, за да можем заедно да убедим детето в нуждата от извършването на лечение, да му помогнем да го приеме и да му осигурим цялото необходимо време (разбира се, когато случаят го позволява), за да свикне с обстановката и екипа.

Профилактика

За нас, превенцията е най-важният елемент от работата ни с деца. Обучението в спазване на отлична хигиена, препоръките относно хранене и режим са приоритет. Съветваме родителите да осигуряват на децата си редовни профилактични прегледи – веднъж на 4 месеца в етапа на временно съзъбие и веднъж на 6 месеца след израстването на всички постоянни зъби. Следим за ранни признаци на зъбно-челюстни деформации и аномалии и осигуряваме ранна, навременна ортодонтска консултация.

Силанизиране

Процедурата по силанизиране на постоянните детски зъби демонстрира изключителни резултати в борбата с кариеса в световен мащаб. Няма как да подминем тази информация и нашето мнение е, че тази процедура е абсолютно задължителна за всеки, който желае здрави и добре функциониращи зъби. Техниката на силанизиране е лесна, бърза и безболезнена и се приема с голяма лекота от малките ни пациенти.

Кариес и неговите усложнения

В случаите, в които е налице развитието на кариес, залагаме на минимално инвазивни техники с насоченост към превенция на задълбочаването и по-нататъшното развитие на процеса. Стремим се към навременна диагностика и лечение, тъй като болестните процеси на зъбите в детска възраст протичат с много голяма скорост и често, когато бъдат диагностицирани, вече са в напреднал стадий. Отнасяме се към тези заболявания с огромно внимание и с ясното съзнание, че поставяме основите на здраво съзъбие за цял живот.

Травми

Активността на малките деца, честото поемане на необмислени рискове, големият размер на постоянните зъби (спрямо временните) при пробива им са все предпоставки за възникването на травми. От оформянето на малки, трудно забележими пукнатини в емайла, през усложнени фрактури със засягане на пулпата, до експулсирането (пълно излизане на зъба от ложата му) на зъби, тези травми са свързани с абсолютна неотложност, голям стрес за детето и родителите, а и често са съчетани с друг тип наранявания, изискващи медицинска намеса. Отнасяме се към тези травми с голямо внимание и се стараем лечението им да не оставя отпечатък в съзнанието на детето, както от психологична гледна точка, така и от гледна точка на възстановяване на целостта на усмивката.