Нашата работа

Възстановявания върху естествени зъби

Поддържането на лоша орална хигиена, развитието на кариес и неговите усложнения, заболяванията на меките тъкани в устната кухина, някои химични увреждания и травми водят до разрушаване на структурата на зъбите, а често и до тяхната загуба. Това причинява естетични проблеми, които силно тревожат пациентите, но по-важното, е предпоставка за възникване на тежки функционални нарушения, които с последиците си могат да се отразят върху цялостното здраве на организма. В повечето от тези ситуации, комплексното лечение на пациентите обхваща някакъв тип протетично лечение - възстановяване върху естествени зъби или импланти (виж раздел възстановяване върху импланти).

Възстановяването върху естествени зъби може да бъде директно или индиректно, в зависимост от това, дали се прави веднага, на място, в кабинета или изисква по-голям брой посещения и включването на зъботехник или зъботехническа работа извън устата на пациента. Директните възстановявания (пломби) са разгледани в раздел кариес и неговите усложнения. Индиректните възстановявания включват полукорони и фасети, корони и мостове.

Какво е полукорона?

Полукоронките са индиректни възстановявания, изградени от твърд материал, които се изработват извън устата. В денталната медицина те са по-известни като инлеи, онлеи, оувърлеи и др. Най-често се изработват от фотополимер или керамика, но могат да бъдат и от метал или злато. За целта зъбът се подготвя по начин, сходен с този при конвенционалните пломби, взима се отпечатък и се изработва вставка, която се циментира. Решението за изработка на полукоронка, вместо обикновена пломба, се взима в ситуации, в които кариес или фрактура са разрушили много голяма част от зъбната структура и поставянето на фотополимер не би осигурила достатъчна резистентност.

Какво е фасета?

Фасетата е много тънък (като люспа) материал, поставен върху повърхността на зъба за подобряване на неговата естетика. Изработва се от фотополимер или керамика и може да бъде поставена върху един зъб (за маскиране на оцветяване или нарушение във формата) или върху множество зъби (за цялостна промяна на усмивката). Фасетите намират приложение в някои от следните ситуации:

 • При компенсиране на разстояния между зъбите, дължащи се на намален размер;
 • При износване на режещите ръбове на зъбите в резултат на функция;
 • При дребни неточности в позицията на зъбите;
 • При рецесии (отдръпване на венеца);
 • При оцветяване на зъбите;
 • За подравняване на формата и дължината на зъбите;
 • Други.

Изработването на фасета изисква минимално изпиляване на зъбите, а в някои ситуации, дори не се налага такова. Следва направата на фасетата – директно в устата (при фотополимерните фасети) или извън нея (при керамичните или фотополимерни фасети). Индиректните изискват, понякога, няколко посещения за проби и корекции и за циментиране.

Фасетите не са универсално решение за бързо лечение. Те не заменят нуждата от ортодонтско лечение или възможността някой оцветявания да бъдат отстранени с помощта на грижлива хигиена и качествено избелване. Решението за включването им в плана на лечение се взима след внимателен анализ на предимствата и недостатъците им, преценка на статуса на зъбите, съотношението на горната и долната челюст, наличието на вредни навици и запознаване на пациентите с всички “за и против”.

Какво е корона?

Короната се използва, за да покрие изцяло увреден зъб. Освен за подсилване и укрепване, тя може да служи и за подобряване на вида, формата или положението на зъба в зъбната редица. Короните могат да бъдат изработени от метална сплав (ниска цена и лоша естетика), пластмаса (най-често временни корони, недобра поносимост в дългосрочен план), бленд - метал с пластмаса (ниска цена, ниско ниво на естетика), злато (отлична биопоносимост, лоша естетика и висока цена),  металокерамика (добра естетика, средна цена), изцяло керамика и цирконий (отлична естетика, висока цена). При планиране на лечението, за взимане на решение, относно материала, от който ще се изработи короната, се съобразяват положението на зъба в зъбната редица (преден/заден), видимостта му и изискването за естетика, дъвкателното налягане, което предстои да поеме, състоянието на меките тъкани около него, наличието на допълнителни фактори, като бруксизъм или бруксомания и не на последно място, желанието и възможностите на пациента.

Поставяне на корона се предприема в следните ситуации:

 • Голяма пломба и недостатъчно останала естествена зъбна тъкан;
 • Възстановяване на счупен зъб;
 • Опора на мостова конструкция;
 • Маскиране на преоцветен зъб или зъб с лоша форма.
 • Предпазване от счупване на зъб, преминал кореново лечение (умъртвен зъб)
 • Други

Какво е мост?

Мостът се използва при липсващ един или няколко зъба и невъзможност или нежелание за поставяне на имплант. След загубата дори на един зъб, в устата настъпват някои изменения, които налагат навременни мерки за замяната на този зъб и затваряне на възникналото пространство. Празнината става причина за наклоняване и завъртане на съседните зъби, прорастване на насрещните, загуба на костна основа и меки тъкани. Персистенцията на тези проблеми и дългото изчакване, обикновено влошават нещата, задълбочават проблема и налагат използването на по-сложни, продължителни и скъпоструващи методи на лечение. Нарушаването на равновесието в устната кухина може да стане причина за заболявания на венците или темпоромандибуларните (долночелюстните) стави.

Мостовете използват за опора налични естествени зъби или импланти (виж раздел възстановяване върху импланти). Короната, разположена върху зъб, служещ за опора, се нарича мостоносител, а короната, заместваща липсващ зъб – мостово тяло. Броят на мостоносителите и мостовото тяло се определя от денталния лекар при планирането на лечението. Изборът на материал за изработка е същият, както при единичните корони.