Д-р Владимир Ашиков

главен лекар

Дата на раждане:

29 Ноември 1966г.

Длъжност:

2004г. - Управител и главен лекар в "ADM dental care studio"

Образование:

1985г.- ЕСПУ с преподаване на западни езици "Гео Милев"-Добрич

1992г. - Висше стоматологично образование в Стоматологичен Факултет,МУ София,специалност Обща стоматология   

Следдипломна квалификация:

2012г. -  “Forum in esthetics and function – Dawson Academy”,UK

2010г. -  “Occlusion for Esthetics and function" – Dawson Academy,UK

2010г. -  "Гингиво-костна хирургия"-проф.Андре Садун,Франция

2010г. -  "Имплантология и терапия"-Саша Джованович,САЩ

2007г. - "III-то ниво"-проф.Марк Данан,Франция

2004г. - "Нова ултразвукова навигационна система ARCUSDIGMA във функционалната диагностика и планирането на протетично лешение.Функционален анализ"- д-р Улрих Вегман,д-р Тиил,Германия

2004г. - II-ро ниво "Пародонтална костна хирургия"-проф.Марк Данан,Франция

2004г. - "Новата ултразвукова навигационна система ARCUS digma във функционалната диагностика и планирането на протетичното лечение"д-р Улрих Вегман,Германия

2003г.- "Бяла естетика.Актуални концепции в адхезивната стоматология"- д-р Гернот Мьорих,Германия

2003г.- I-во ниво "Диагностика.План на лечение.Консервативно лечение.Инцизиална фаза на пародонталните заболявания"-проф.Марк Данан,Франция

2003г. - "Възстановяване на липсващи зъби във фронталния сектор.Имплантати и тяхното място в лечения план.Хирургичен протокол при имплантологично лечение"-проф.Марк Данан,Франция

2002г.- "Гнатологични принципи на оралната реконструкция"-д-р Гернот Мьорих,Германия

2001г. - "Предпротетичната мукогингивална хирургия.Червена естетика" -д-р Гернот Мьорих,Германия

2001г. - "Обработка на кореновия канал чрез непрекъсната ротация"-д-р Дж.Мошанов,Израел.

1999г. - "Естетични и функционални принципи на протетичното възтановяване на фронта.Керамиката-алтернатива на композитите"-д-р Гернот Мьорих

1998г. - "Систематизирана концепция за протетично възтановяване на съзъбието.Гнатологични и препарационни принципи"-д-р Гернот Мьорих,Германия

от 1993г. до 2004г. два пъти годишно посещава периодично курсове по пародонтология,протетика,функционална диагностика,консервативна стоматология в България,Холандия,Швейцария и Италия,организира бсяка година курсове в България,ръководени от известни специалисти от Европа.

Alfa Omega International Dental Fraternity,СБС,ССБ,асоциран член на FBI,БАДК (Българска Академия по Дентална Козметика),БОПОИ (Българско общество по Орална Имплантология),БЕО (Българско Ендодонско Общество)

Месторабота: 

2005- 2009г. - Гл.редактор и член на ред.колегия на в."Дентал Трибюн"

2006г. - Съосновател и ген.секретар на БАДК (Българска академия по дентална козметика)

2000-2004г. - Главен редактор на втори проект на издателска къща Quintessenz

2004г. -  Основава нова дентална клиника "ADM dental care studio"заедно с партньорите си д-р Д.Димитрова,д-р А.Милушев

2001г. - Преместване на практиката,повторно разширение и сдружаване с още 3-ма стоматолози

2001г. - Преместване на практиката,повторно разширение и сдружаване с още 3-ма стоматолози

1997г. - Разширяване на практиката и преобразуване на фирмата в ООД-съвместна дейност с д-р Димитринка Димитрова

1993г. - Открива собствен  кабинет и започва работа изцяло в частния стоматологичен сектор

1992 - 1993г. - Работи в системата на държавните медицински заведения - IV Градска болница

1990 - 1994г. - Сътрудник в българското представителство на издателска група Quintessenz-Германия (специализирана основно в издаването на учебници и периодика в областта на стоматологията),главен редактор на българското издание на списание Die Quintessenz

1990 - 1994г. - Сътрудник в българското представителство на издателска група Quintessenz-Германия (специализирана основно в издаването на учебници и периодика в областта на стоматологията),главен редактор на българското издание на списание Die QuintessenzПрез годините,ръководената от него практика се стреми да поддържа постояннен висок европейски стандарт на лечение и да осигури качествено обслужване на клиентите си.Като такава клиниката е ориентирана към лечение на пациенти от средния и висок сегмент на пазара.Уважавани клиенти на практиката са били:Проктър енд Гембъл,Корпус на мира,ПИБ,Велмар Холдинг,Shell,Адвокатска кантора Камбуров&Partners и др.

Езици:

Немски, Английски, Руски

Хобита и интереси:

Спорт- колоездене, бягане, зимни спортове

Скално катерене, алпинизъм, планински преходи

Пътешествия и къмпингуване