Анелия Милушева

маркетинг

Дата на раждане:

21 Октомври 1973г.

Длъжност:

Маркетинг

Образование:

Магистър "Здравен мениджмънт"-Медицински университет София

професионални умения-Икономика на здравеопазването:Маркетинг на здравеопазването:Здравна политика

Магистър "Предучилищна педагогика"- Софийски университет "Св.Климент Охридски"

професионални умения-Детска психология,Педагогическа психология:Филофосия:Детска литература:Обща икономическа теория

В момента - Магистратура "Етнология и културна антропология",Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Следдипломни квалификации и курсове:

"Организация на персонала"

"Маркетинг и управление на продажбите"

"Брокер на недвижими имоти"

"Вътрешен одит"

"Медитация"-медиатор е Единен регистър на медиаторите в България,към Министерство на правосъдието

Езици:

Английски, Немски, Руски език

Хобита и интереси:

Народни танци и песни:повече от 30г. член на Ансамбъл Бистрица

Организатор на фолклорни обучения за деца и възрастни,фолклорни празници и възтановка на народни обреди и обичаи

Готварство и кулинария

Здравословно хранене

Планинарство