Милена Колева

дентален асистент

Дата на раждане:

29 Юни 1978

Длъжност:

Дентален асистент в "ADM dental care studio".

Месторабота:

2012г. - "ADM dental care studio",гр.София.

2009-2012г. - Вътрешно отделение,Швейцария.

2008-2009г. - УМБАЛ-Стара Загора-ЕАД в клиника по Пулмология.

2006-2008г. - "Platten"-център за възрастни хора,гр.Майлен,Швейцария.

2006-2005г. - "Botcherkamp"-център за болни и възрастни хора,гр.Хамбург,Германия.

2001-2005г. - МБАЛ-АД "проф.Д-р Стоян Киркович"-Отделение по Кардиология и ревматология,гр.Стара Загора.

1999-2001г. - МБАЛ-АД "проф.Д-р Стоян Киркович"-Интензивно кардиологично отделение,гр.Стара Загора.

Езици:

Немски език

Хобита и интереси: