Анелия Стойчева

дентален асистент

Дата на раждане:

30 Юли 1970г.

Длъжност:

Дентален асистент в "ADM dental care studio"

Месторабота:

2014г. - "ADM dental care studio",гр.София

2013г. - ЧДГ "Детски свят",гр.София

2011-2013г. - МЦ Феникс 87,гр.София

2005-2011г. - ЦАГБАЛ Шейново,гр.София

Образование:

2002-2005г. - Акушерка,бакалавър

Следдипломна квалификация:

Курс по психология на взаимоотношенията и психология на малките групи към НБУ,гр.София

НЗОК с програмата на Гама Консулт

2005-2011г. - САГБАЛ Шейново-акушерка в родилна зала,гр.София

2011-2013г. - МЦ Феникс 87-акушерка,гр.София

2013г. - ЧДГ "Детски свят"-медицинска сестра,гр.София

Езици:

Английски, Руски

Хобита и интереси:

Готварство

Здравословно хранене

Планинарство