Грижа за пациента

Защо при нас

Стоматологията е комплексна наука, защото анатомията и физиологията на органите в лицево-челюстната област са специфични: в малко пространство природата е съсредоточила различни по структура и функции особено важни органи. От тях зависи нашето обоняние и вкус, способността да говорим, да общуваме помежду си, да упражняваме редица професии. Уникалната по своя състав слюнка непрекъснато ни предпазва от дебнещи инфекции.
Красивите и здрави зъби съобщават за физически здраво тяло, за добро състояние на вътрешните органи и психическо равновесие. Още древните са знаели, че по състоянието на зъбите, венците и лигавицата на устата могат да се открият и лекуват редица вътрешни заболявания.
Ето защо нашето отношение към пациента е като към сложна система от био-психо-социални компоненти, защото знаем какво несравнимо страдание причинява зъбната болка, как изважда от ежедневния трудов ритъм и колко подтиснат и комплексиран е човек с увредено орално здраве.

Знаем и как се променя самочувствието му след едно добро лечение. Затова добрият стоматолог трябва да бъде и добър лекар, естет и отличен психолог. Отличната медицинска подготовка при нас е съчетана с непрекъснато обновяваща се информация за новостите в стоматологията, за развитието на високите технологии и техниката в тази област, защото без използуването им е немислимо модерно и ефективно лечение.

Мисията на нашата клиника е цялостното дентално здраве на човека и неговото ефективно поддържане във времето. Непрекъснатото повишаване на квалификацията на персонала, актуализирането на материали, технологии и техника е с една еднствена цел - по-пълно и по-добро обслужване за Вас.

Наблюденията ни показват преобладаващо подценяване на превантивната грижа за собственото здраве. Ние се ангажираме да Ви окуражаваме, подкрепяме и подсещаме да бъдете активен партньор в запазване на здравето си или да сведете до минимум риска от сериозни лечебни интервенции. Необходимо е разбирането, че контролните прегледи са Вашата здравна застраховка.