Лазер


Лазер
Лазерната технология е относително нова за денталния бранш. Има разработени различни типове лазери, които се класифицират основно съобразно източника на йонизиращо лъчение и средата, в която работят. В ADM dental studio разполагаме с диоден лазер за меки тъкани „Picasso” с мощност 7W за обработка на пародонтални джобове при гингивити и начални пародонтити. При орална хирургия за спиране на кръвотечения; лечение на стоматити, херпеси и афтозни язви; разрези и дренаж на абцеси; разкриване на непрорезни или частично прорезни зъби; откриване на импланти; удължаване на клиничната коронка на зъба, обработка на венца при взимане на отпечатъци за коронки и др.