Invisalign,Orthocaps


Invisalign, Orthocaps
Invisalign и orthocaps са съвременни системи за подреждане на зъбите чрез набор от безцветни и всъщност незабележими шини. Предназначени са за хора в активна възраст и младежи, които не желаят или се притесняват да носят класическите фиксирани апарати. Модерната технология позволява да получите усмивката, която винаги сте искали и е прозрачната алтернатива на брекетите или подвижните шини.