Интраорална камера


Интраоралната камера е едно от важните помощни пособия, които използваме в нашата практика. Тази технология ни позволява визуализираме ситуацията в устата и така да демонстрираме на пациента по разбираем за него начин здравните проблеми, нуждата от лечение и ефекта на всяка отделна процедура. Уредът представлява компютърна система с дигитална камера, с размер на обикновен зъболекарски наконечник, която увеличава изображението до 30 пъти. Изображението от устата на пациента се прехвърля върху монитор и лечението може да се следи както от доктора , така и от самия пациент. Моментното състояние на зъба може да се принтира или съхрани за последващо обсъждане.