Клиничен и рентгенов софтуерВ ADM dental studio е изградена модерна компютърна система. Зъболекарските юнити, рентген и рецепция са свързани в мрежа, което позволява бърза и надеждна комуникация по време на работа. Клиничната дейност се контролира от клиничен и рентгенов софтуер. Диагнозите се поставят бързо и удобно като в база данните се съхранява цялата информация за пациента – статус, проведени манипулации, фото и рентгенови изображения.